Умная отраслевая политика (smart industrial policy)
01/03/2016
Умная отраслевая политика (smart industrial policy)

В последние годы во многих странах мира, не в последнюю очередь под влиянием мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., наблюдается ренессанс интереса к государственной отраслевой политике.

Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення
10/02/2016
Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення

Аналітичний звіту «Регуляторні реформи на фармацевтичному ринку України» був підготовлений Аналітичним центром «НоСЕП» на замовлення Світового Банку

Індикатори енергоефективності опалення і гарячого водопостачання в житловому секторі регіонів України
03/07/2014
Індикатори енергоефективності опалення і гарячого водопостачання в житловому секторі регіонів України

Потенційні здобутки від підвищення енергоефективності для України загальновідомі – зниження споживання енергоресурсів і залежності від їх імпорту, зростання конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, зростання добробуту населення.

Аналітичний звіт  Індикатори ефективності використання теплової енергії в Україні
03/07/2014
Аналітичний звіт Індикатори ефективності використання теплової енергії в Україні

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ)
24/06/2014
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ)

Одной из глобальных проблем, стоящих перед Украиной, является проблема внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).