Круглий стіл: «ВНУТРІШНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНІ: ПІВРОКУ ПОНЕВІРЯНЬ ТА НАДІЇ»

07/10/2014
Події
Круглий стіл: «ВНУТРІШНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНІ: ПІВРОКУ ПОНЕВІРЯНЬ ТА НАДІЇ»
7 жовтня 2014 р. Інститутом економіки та прогнозування НАН України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України та Аналітичним Центром «Нова соціальна та економічна політика» було проведено круглий стіл на тему: «Внутрішні переселенці в Україні: півроку поневірянь та надії».

Для участі в обговоренні питань були запрошені представники органів державної влади, міжнародних організацій, громадськості, ЗМІ, а також провідні науковці. Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України участь у роботі круглого столу взяв директор – д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко.

Під час відкриття круглого столу з вітальним словом виступив Валерій Геєць – директор Інституту економіки і прогнозування НАН України.

З доповіддю на тему «Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України» виступилаЕлла Лібанова – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

3Оцінюючи соціальні та економічні наслідки проблеми внутрішніх переселенців, у своїй промові Ірина Акімова – директор АЦ «НоСЕП», дала відповіді на гострі питання, частину з яких протягом усього минулого півріччя все ж вдається вирішувати, хоч і з перемінним успіхом, державі та громадським організаціям.

З питаннями, що стосуються стану розв’язання соціальних проблем вимушених переселенців, ознайомив присутніх Віктор Іванкевич – Заступник Міністра соціальної політики України.

Про те, які настрої та очікування вимушених переселенців: виклики до державної політики, докладно розповіла Ольга Балакірєва – завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка».

Під час круглого столу було обговорено досвід розв’язання низки  проблем вимушених переселенців у регіонах (Запорізька обл., Дніпропетровська обл., Харківська обл., Київська обл.), а саме:

  • соціальний захист;
  • забезпечення житлом;
  • забезпечення медичною допомогою;
  • проблеми соціально-психологічної реабілітації переселенців;
  • комплексна соціальна реабілітація.

З цього питання слово мали Світлана Клай – завідувач сектора з впровадження реформ, департамент охорони здоров’я м. Києва, Андрій Єрмолаєв – директор ІСД «Нова Україна», Ірина Пинчук – директор НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Станіслава Трухан – менеджер соціальних програм Slavic Foundation.

Також окремою темою для обговорення стало питання про роль і досвід громадськості у забезпеченні першочергових потреб вимушених переселенців.

Як констатували учасники круглого столу, серед значної кількості політичних, економічних, військових проблем, які вимушена сьогодні вирішувати Україна, особливе місце посідають проблеми тих людей, що не з власної волі вимушені були залишити свої оселі, часто зруйновані та розорені.